Motoristov čakajú ďalšie výrazné obmedzenia

Vďaka priaznivému počasiu pokračujú práce na modernizácií električkových tratí v plnom tempe a práce na koľajisku na Triede SNP prechádzajú do finálnej fázy. Dnes bola na predmetný úsek nasadená „podbíjačka“, ktorá slúži na výškové a smerové vyrovnanie koľajníc. Na úseku pred magistrátom sa pokladajú „absorbéry“, ktoré budú slúžiť na tlmenie hluku a vibrácií a aj ako podklad pod umelý trávnik. Na dnešnom kontrolnom dni stavby bolo oznámené, že vzhľadom na potrebu dodržania stanoveného termínu ukončenia celej stavby (august 2018) je nutné začať práce aj na ďalších úsekoch.
Z tohto dôvodu bude od soboty 3.2.2018 bude úplne uzavretá ul. Štúrova v smere od križovatky s Toryskou po križovatku s ul. Idanskou a Dunajskou. V opačnom smere (do centra) bude prejazdný jeden jazdný pruh po ľavej strane komunikácie (dôvodom je výstavba kábelovodu, ktorý je umiestnený čiatočne v telese električkovej trate a čiastočne v telese komunikácie v pravom jazdnom pruhu v smere do centra). Doprava v úrovni križovatky s Idanskou bude presmerovaná do protismeru a v úrovni križovatky s Toryskou sa vráti na pravú stranu komunikácie. Zmení sa prednosť v jazde, keďže hlavnou cestou bude prejazd z ul. Toryskej na Štúrovu v smere do centra a opačne (viď priloženú situáciu).

Vzhľadom na potrebu kompletizácie električkovej trate na Triede SNP bude od stredy 7.2.2018 opäť uzavretý koľajový prejazd v križovatke Ružínska - Trieda SNP - Laborecká.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.
Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.