Projekt "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov"

Dňa 24.04.2019 (streda) o 9:00 hodine sa začne s rekonštrukciou autobusovej zastávky „Magistrát mesta Košice“ na Toryskej ulici smer Moskovská trieda v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“.
Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou.
Dočasná zastávka je po dohode s DPMK,a.s. navrhnutá v priestore odbočovacieho pruhu medzi križovatkou Toryská - Trieda SNP a križovatkou pri OC Galéria. Dočasná zastávka bude riadne  vyznačená zvislým dopravným značením a označníkom.
Ukončenie stavebných prác sa predpokladá v júni 2019.