Modernizácia autobusových zastávok na Terase pokračuje

Stavba „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ pokračuje na Moldavskej ulici modernizáciou zastávky SOŠ Automobilová (smer na Spoločenský pavilón). Stavebné práce sa začali dnes (27.2.2019) o 9.00 hod., ukončené by mali byť do konca apríla 2019.
Dotknutých občanov a návštevníkov prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť a veríme, že aj touto stavbou sa zlepšia podmienky bývania a cestovania v našej mestskej časti.

Bližšie informácie

Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy.