Mikuláš v Terasáčiku

Mikulášsky deň je dlho očakávaným dňom pre každé dieťa a aj my v Terasáčiku sme sa snažili prispieť k tomu, aby bol nezabudnuteľný, výnimočný a osobitý. V piatok 6. decembra u nás zavládla veselá nálada a úžasná atmosféra, o ktorú sa postarali jednak účinkujúci, ale i samotní návštevníci centra svojou spontánnosťou. Čakanie na Mikuláša spríjemňovali detskými pesničkami  Michal Kentoš a Erika Lučkayová. Známe pesničky v ich podaní roztancovali detičky  i rodičov.  Potom už prišiel ten, ktorého sa deti nevedeli  od rána dočkať. Tie odvážnejšie  Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali a každé dieťa si odnieslo sladkú odmenu. Pre všetkých návštevníkov centra bolo pripravené  aj chutné občerstvenie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že detské očká žiarili v tento deň šťastím a radosťou.