Mikuláš v Terasáčiku

Radosť detí a spokojnosť rodičov je to, o čo sa v Terasáčiku snažíme počas celého roka a v období adventu tomu nie je inak. V priestoroch nášho centra sa v utorok 4. decembra  rozliehal smiech a dobrá nálada.  Detičky sa dočkali vytúženého Mikuláša, ktorý okrem sladkého prekvapenia priniesol vianočné vystúpenie študentov zo Súkromnej strednej odbornej školy Bukovecká 17.  Ich divadelné predstavenie naplno umocnilo atmosféru adventu a blížiacich sa Vianoc. Tvorivé dielničky ponúkali možnosť vyrobiť si papierového anjelika a šikovné animátorky vymaľovali detské tváričky. Michal Kentoš zase svojimi pesničkami vyčaril úsmev na tvárach detí a  roztancoval celý Terasáčik. Tešíme sa, že sme spolu s Vami strávili príjemné a veselé dopoludnie, ktoré malo zvlášť pre deti výnimočnú, kúzelnú atmosféru.