Mikuláš a vianočná kapustnica v materskom centre

Dňa 12. decembra sa v materskom centre Delfínik na Laboreckej ulici konalo predvianočné posedenie pre rodičov s deťmi. Súčasťou posedenia bolo divadelné predstavenie rozprávky, ktorá sa páčila nielen deťom, ale aj ich rodičom, nechýbal ani vianočný punč či kapustnica.
Zároveň bolo toto podujatie posledným väčším podujatím organizovaným Občianskym združením Panter, ktoré doposiaľ viedlo Delfínik. Preto mamičky a oteckov zaujímalo, čo bude ďalej s ich obľúbeným materským centrom. To od nového roku prevezme pod vlastnú správu Mestská časť Košice – Západ a opätovne ho otvorí v marci 2018.
Ak aj Vám záleží na osude materského centra, máte nápady na jeho zlepšenie, prípadne sa chcete k tejto problematike vyjadriť, môžete tak učiniť prostredníctvom  stručného anonymného dotazníka tu: https://goo.gl/forms/5nUt63lIvtBmaQD12 .
Všetky Vaše odpovede budú  podkladom pre obnovenie materského centra na Laboreckej ulici. Za vyplnenie dotazníka ďakujeme a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov.