Mestská časť Košice-Západ Vás pozýva na detskú charitatívnu burzu

Srdečne Vás pozývame na charitatívnu detskú burzu do priestorov denného centra na Laboreckej ulici. Záujemcov o predaj alebo výmenu detského oblečenia prosíme o registráciu, keďže počet miest je obmedzený.

Registrovať sa môžete buď osobne v dennom centre pre rodičov s deťmi  - Terasáčik  alebo telefonicky na t.č. 055 788 32 45.
Kde: Priestory denného centra Laborecká 2 (bývalá materská škola)
Kedy: 24. mája 2019 v čase od 10:00 do 16:00 hod.

Časť výťažku z predaja alebo detské veci, či hračky môžete venovať na dobrú vec.

Tešíme sa na Vašu účasť.