Mestská časť Košice-Západ si uctila svojich jubilantov

Dňa 24. januára 2018 sa v Átrium klube uskutočnilo prvé tohtoročné slávnostné stretnutie jubilujúcich občanov Terasy so starostom MČ Košice-Západ Ing. Jánom Jakubovom. Oslávencom, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú významného životného jubilea 75 a viac okrúhlych rokov, sa o bohatý program postarali deti z folklórneho súboru Jahôdka, seniori zo spevokolu Ozvena, žiaci zo ZŠ Považská 12 a hudobník a spevák František Jóska. Po programe nasledovalo malé občerstvenie, počas ktorého sa jubilanti mali možnosť porozprávať so starostom. Najbližšie slávnostné stretnutie jubilantov bude 07.03.2018.