Mestská časť Košice - Západ bude mať nového poslanca

Dňa 20. februára 2018 doručil poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ, pán JUDr. Zsolt Varga, v zmysle príslušného zákona písomné vzdanie sa mandátu poslanca zastupiteľstva. V dôsledku toho si 5. marca 2018 prevzal z rúk starostu MČ Košice-Západ osvedčenie o vzniku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Západ náhradník vo volebnom obvode č. 3, pán Dušan Drotár. Funkcie poslanca sa ujme zložením sľubu na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva. Zastupiteľský zbor Terasy tak opäť bude v plnom zložení.