Medzinárodný výskum Politické postoje

Slovenská nezávislá výskumná spoločnosť MEDIAN SK v súčasnosti realizuje prestížny medzinárodný výskum Politické postoje.

Cieľom výskumu je získať informácie o predstavách obyvateľov SR týkajúcich sa domácej a medzinárodnej politickej situácie. Dáta zo všetkých krajín zúčastnených na výskume umožnia lepšie porovnávať spoločenské postoje v našej krajine so situáciou v ďalších krajinách vo svete. Aby sa získal reprezentatívny obraz o názore Slovákov a Sloveniek, je dôležité skúmať členov náhodne vybraných domácností. Anketári spoločnosti MEDIAN SK budú kontaktovať domácnosti aj v Mestskej čast Košice - Západ, aby sa niektorí členovia domácností v nich zúčastnili tohto výskumu. Opytovanie vo väčšine prípadov trvá približne 25 minút.

Anketári navštívia vybrané domácnosti v období od polovice januára až do konca februára 2019.
Opytovanie prebieha formou osobného rozhovoru. Otázky sa týkajú každodenného života, hodnôt a názorov slovenských občanov - sa nevzťahujú konkrétne k Mestskej časti Košice - Západ. Odpovede sú úplne anonymné, všetky údaje budú použité len v rámci súhrnných údajov a je vylúčené akékoľvek zneužitie osobných informácií. Svojou účasťou vo výskume sa domácnosť k ničomu nezaväzuje.

Agentúra MEDIAN SK, ktorá realizuje zber dát, dodržuje všetky etické pravidlá pre rea lizáciu výskumu.