MDŽ

Košice - Západ

Pán starosta Marcel Vrchota spolu so svojim zástupcom pánom  Petrom Berinšterom minulý týždeň navštívili Terasáčik, kluby seniorov v dennom centre a Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici, kde úsmevom, objatím, milým prianím a kvetinou obdarovávali všetky ženy, klientky aj zamestnankyne mestskej časti.

V Terasáčiku si spoločne s mamičkami a starými mamami pripomenuli sviatok všetkých žien. Tanečné vystúpenie detičiek z folklórnej skupiny Stuštička roztancovalo malých návštevníkov centra a pesničky v ich podaní vyčarili úsmev na tvárach všetkých prítomných. Detičky v tvorivých dielničkách vyrobili krásne pozornosti pre svoje mamky a babky, ktoré milý darček veľmi potešil. 
Okrem Terasáčika sme si tento sviatok pripomenuli aj v dennom centre v klube seniorov, kde prišli jeho návštevníčky svojím vystúpením potešiť mužskí členovia spevokolu Rozmarín, ktorí sa postarali o dobrú náladu a dámy z klubu na oplátku zabezpečili chutné pohostenie.