Máte záujem o skrášlenie alebo obnovu svojej predzáhradky? Privítali by ste finančnú pomoc aj v roku 2016?

Prihláste sa prostredníctvom spoločenstiev vlastníkov bytov alebo správcov bytových domov do výzvy a môžete získať finančný príspevok na nákup potrebného materiálu a sadeníc pre vašu predzáhradku do výšky 150 Eur.
Mestská časť Košice - Západ vyhlasuje na základe uznesenia MZ Košice - Západ č. 84-15/12-2015 a č. 85-15/12-2015 a v súlade s VZN MČ Košice - Západ o poskytovaní dotácií v platnom znení, Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu "Revitalizácia verejných priestranstiev".

Prílohy na stiahnutie :

Informácie: 
Kontaktná osoba za MČ Košice Západ:
Ing. Marek Kolárčik, oddelenie finančno-právne,
e-mail: kolarcik @ kosicezapad.sk,  tel.:055 788 3215, mobil: 0911 393 311 

Kontaktná osoba za SMsZ:
Ing. Alžbeta Gulíková - Správa mestskej zelene v Košiciach
e-mail: gulikova@smsz.sk, tel.: 055 72 63 435, mobil: 0911 887 689