Luniky sa spájajú a čistia

Zodpovedným pracovníkom mestských častí Košice-Západ i Luník IX dlho nebol po chuti neporiadok, ktorý zanechávajú najmä vyberači odpadkov cestou po chodníku spájajúcom lokalitu Grot s osamelo stojacim sídliskom. Preto sa dohodli a  vo štvrtok ráno poslali na dve časti úseku od Levickej ulice smerom na Luník IX svojich pracovníkov a pracovníkov menších obecných služieb (MOS), aby neporiadok zlikvidovali.

Osem chlapov vystrojených potrebnými nástrojmi celé dopoludnie nosilo najrôznejší odpad do veľkokapacitného kontajnera, ktorý nechala pristaviť MČ Košice-Západ. Zaplnili ho celý, kým ho ľudia z KOSITu odviezli. Ako to na spomínanom chodníku vyzeralo pred čistením a po ňom si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

Pracovníci mestskej časti sú si vedomí, že takéto upratovanie nie je trvalým riešením a neporiadok sa po čase opäť zjaví. Takéto kompromisné riešenie však pokladajú za dobrý krok k aspoň dočasnému zlepšeniu čistoty v danej lokalite.