Výcvik pre štvornohých miláčikov

 V minulom roku sa projekt výcviku psíkov stretol s obrovským záujmom a následne s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Preto sa aj v roku 2019 Mestská časť Košice – Západ rozhodla pokračovať v tomto jedinečnom projekte.

Pre verejnosť sme opäť pripravili 2 výcvikové kurzy, ktorých cieľom bude poukázať na dôležitosť výcviku u všetkých plemien psov a ukázať verejnosti, že výcvik môže byť vedený aj veselým a nenásilným spôsobom. Zameriame sa tiež na odstraňovanie výchovných problémov týkajúcich sa jednotlivých psov a v neposlednom rade priblížime verejnosti aktuálne platné zákony, ktoré sa psíčkarov úzko dotýkajú.
 
1.jarný výcvikový kurz sa bude konať každý utorok od 2.4.2019 do 4.6.2019 , v kynologickom parku na Toryskej ulici o 16:00 a v Zuzkinom parku o 18:00.
2.jesenný výcvikový kurz sa bude konať každý štvrtok od 29.8.2019 do 31.10.2019, pričom o mieste a čase konania Vás budeme včas informovať.
 
Na výcvikový kurz je nevyhnutné sa vopred prihlásiť.
 
   Pri prihlasovaní uveďte svoje meno, číslo evidenčnej známky psíka a údaj o tom, na ktorý kurz sa hlásite. Prihlásiť sa môžete mailom na agenturahafhaf@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0910 498 700. (Kurz je určený len pre psíkov evidovaných v MČ – Západ). 
Začiatku oboch kurzov bude predchádzať beseda s názvom „Čo by mal vedieť každý psíčkar“. Na túto besedu sú srdečne pozvaní všetci občania, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tom ako sa majú o svojich psíkov starať, ako byť tolerantní aj voči nepsičkárskej verejnosti a o pravidlách súčasnej legislatívy v oblasti chovu a držania psov. Prvá besiedka sa bude konať v Átrium klube 29.3. o 17:00.