Kvietok pre jubilantov

Aj počas platných protipandemických opatrení sa seniori z Klubu kresťanských seniorov v mestskej časti Košice-Západ rozhodli, že v rámci možností zablahoželajú svojim členom, ktorí v tomto roku dosiahli životné jubileum.
 
K blahoželaniam sa v pondelok popoludní po svätej omši v Kostole sv. Gorazda pripojili aj starosta mestskej časti Marcel Vrchota a jeho zástupca Peter Huba. Každému z oslávencov vrátane najstaršej jubilantky, 90-ročnej Terasanky, ktorých najviac ohrozuje nedostatok kontaktu s ľuďmi, venovali kvietok a želanie v prvom rade pevného zdravia.

„Veľmi ma teší, že napriek ťažkej súčasnej situácii sú naši seniori stále aktívni a hneď po uvoľnení opatrení sami robia všetko pre to, aby netrpeli samotou. Verím, že onedlho sa budú môcť stretávať nielen v kostole, ale aj v priestore ich klubu na Laboreckej ulici,“ povedal starosta Vrchota.