Krásne príbehy z našich dejín v podaní mladých recitátorov

V utorok 6. februára 2018 sa milovníci umeleckého slova a povestí zišli v kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice-Západ „Átrium klub“, Zuzkin park 4 v Košiciach, aby predviedli svoje recitačné umenie. Uskutočnilo sa tam okresné kolo postupovej súťaže v prednese slovenskej povesti  žiakov ZŠ z okresu Košice – okolie  Šaliansky Maťko J. C. Hronského - 25. ročník. 

 

            Na súťaži sa zúčastnilo 44 žiakov z 19 škôl okresu. Prihlásených bolo viac súťažiacich, ale u mnohých na poslednú chvíľu zaúradovala chrípka. V podaní mladých recitátorov vo veku od 7 do 13 rokov odzneli vážne, veselé i vtipné texty. Dozvedeli sme sa z nich napríklad to, ako Východňania dni počítali, vypočuli sme si povesť o dunajskej zlatej rybke a pobavili sme sa na viacerých príbehoch zo života kráľa Mateja. Porota ani diváci sa pri ich počúvaní určite nenudili.  

 

            Súťažilo sa v troch kategóriách:

I. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka

II. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka

III. kategória – žiaci 6. a 7. ročníka.

 

            Prednesy mali už tradične vysokú úroveň. To sťažovalo prácu odbornej porote. Tá bola vzhľadom na výkony recitátorov v každej kategórii aj tento rok štedrá. Niektoré miesta „zdvojila“ a navyše  udelila aj niekoľko čestných uznaní (viď výsledková listina).

 

            Víťaz z každej kategórie postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 22. 02. 2018 v tých istých priestoroch.

 

            Organizácie sa aj tento rok z poverenia  Okresného úradu Košice - Odboru školstva ujala Základná škola Malá Ida. Pre súťažiacich i sprevádzajúcich pedagógov zabezpečila občerstvenie a pre víťazov hodnotné knižné odmeny a diplomy. Veľké poďakovanie patrí Mestskej časti Košice-Západ, ktorá na podujatie  poskytla priestory kultúrno-spoločenského centra Átrium klub, a pracovníkom z oddelenia kultúry, ktorí nezištne a ochotne pomáhali pri priebehu podujatia.  

 

            Poďakovanie patrí aj všetkým recitátorom a ich pedagógom či rodičom, ktorí obetovali svoj voľný čas, aby oživovali a šírili krásne príbehy z našich dejín a tiež členkám odbornej poroty, ktoré to pri rozhodovaní mali naozaj ťažké.

 

 

Mgr. Alžbeta Ličková

ZŠ Malá Ida