Kontrolný deň pod dohľadom riadiaceho orgánu

Dňa 18.1.2018 sa uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí, tentokrát aj za účasti zástupcov riadiaceho orgánu - Ministerstva dopravy a výstavby SR. Všetci zúčastnení vyjadrili spokojnosť s postupom prác ako aj so spoluprácou investora, zhotoviteľa a riadiaceho orgánu pri riešení problémov, ktoré sa na stavbe takéhoto rozsahu vyskytujú.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.
Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.