Komunálne vozidlo

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup špeciálne upraveného elektrického komunálneho vozidla na tlakové umývanie a kropenie komunikácií.

Dokumenty