Koledníci navštívili aj zariadenie opatrovateľskej služby

V tomto predvianočnom čase nezabúdame ani na našich starkých a starké v zariadení opatrovateľskej služby. K vianočnému obdobiu neodmysliteľne patria koledy a práve tie sa dnes ozývali zariadením opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici. Dnes ich navštívil, obdaroval a poprial k Vianociam aj pán starosta Ján Jakubov spolu s koledníkmi. Dobrým zvykom u nás na Západe býva, že speváci spevokolu Rozmarín navštevujú zariadenie opatrovateľskej služby a pesničkami a milým slovom tešia starkých. Pri týchto návštevách je to neraz o emóciách a inak tomu nebolo ani dnes.
Želáme vám, krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.