Klub seniorov

 

Dátum Program
02.12.2019 Výborová schôdza DC
02.12.2019 Vianočná výzdoba, výmena tradičných receptov, štedrovečerné menu – návrh
03.12.2019 SANITAČNÝ DEŇ 
04.12.2019 Posedenie v spoločenskom pavilóne 
10.12.2019 Výstava šikovných rúk, ručné práce – Vianoce, vianočné vence na stôl, dvere
11.12.2019 Súťaž v spoločenských hrách
16.12.2019 Jubilanti v klube
17.12.2019 Vianočný stôl – ukážky prestierania
31.12.2019 Silvester v klube