Katarínska zábava, jubilanti aj prednáška o finančnej gramotnosti v Klube seniorov

7. december 2017

Uplynulý mesiac bol v Klube seniorov nášho Denného centra naozaj pestrý a bohatý na aktivity. 18. novembra sa konalo v Átrium klube už tradičné seniorské podujatie pre členov klubu pod názvom Katarínska zábava. Účasť na ňom bola viac než slušná a seniori sa počas neho zabavili, zatancovali a aj si zaspievali, čím potvrdili, že toto podujatie je stále obľúbené.
O dva dni na to, 20. novembra sa zas konala, tento krát už v priestoroch klubu na Laboreckej ulici, prednáška zameraná na finančnú gramotnosť, kde sa členovia klubu mohli dozvedieť, aké sú ich možnosti v oblasti sporenia, poistenia a investovania. Zaplnené priestory do posledného miesta ukázali, že aj napriek vyššiemu veku je záujem seniorov o efektívne nakladanie so svojimi úsporami a dôchodkami veľmi vysoký.
Začiatkom decembra, konkrétne 5. decembra oslavoval Klub seniorov jubilantov. Všetky oči v klube sa upierali na 5 oslávencov, ktorí za prítomnosti svojich priateľov z radov členov klubu, starostu MČ Košice – Západ Jána Jakubova, miestneho poslanca Emila Velesa a vedúcej sociálneho oddelenia Miestneho úradu MČ Košice-Západ Moniky Karafovej oslávili svoje jubileá. Okrem pána starostu a ostatných prítomných im svojim spevom zablahoželal aj domáci spevokol Rozmarín. Títo jubilanti však boli oproti tým ostatným predsa len o niečo výnimočnejší. Ako prekvapenie dňa vystúpili Milan Rendoš a jeho manželka Andrea z folklórneho súboru Železiar, ktorí ako dar prišli zaspievať a zablahoželať svojmu priateľovi a členovi klubu Jarkovi Farbarovi k 70-tke, ale aj ostatným jubilantom k ich krásnym okrúhlym výročiam. Vystúpenie malo mimoriadny úspech a tak zábava trvala až do podvečerných hodín.