Júnové stretnutie jubilantov

29. jún 2017

V stredu 28. 06. 2017 dopoludnia sa v Átrium klube opäť stretli jubilujúci občania mestskej časti Košice-Západ – tentokrát tí seniori, ktorí oslávili svoje okrúhle narodeniny nad 75 rokov v mesiacoch máj – jún 2017. Na slávnosti sa im milými slovami prihovoril starosta MČ Ing. Ján Jakubov. O kultúrny program sa postarali: spevokol seniorov Ozvena, žiaci zo ZŠ Považská 12 a hudobník a spevák František Jóska. Po slávnosti sa jubilanti mali možnosť pri symbolickom občerstvení neformálne porozprávať s pánom starostom a zároveň podeliť sa s ním i medzi sebou o svoje životné skúsenosti.