Jubilanti v Klube dôchodcov oslávili svoje okrúhle výročia

Oslava životných jubileí je tradíciou, ktorá u nás pretrváva. Stretnutie jubilantov si pripravili 6. júna aj seniori z Klubu dôchodcov v Dennom centre na Laboreckej ulici v Košiciach. Oslávencom k ich životným jubileám poprial všetko najlepšie aj pán starosta Ján Jakubov, jeho zástupca pán Andrej Sitkár, miestny poslanec a predseda OZ seniorov pri MČ Košice-Západ pán Emil Veles a vedúca sociálneho oddelenia miestneho úradu. Do nálady zahral a zaspieval spevokol Rozmarín, ktorý je už dlhé roky súčasťou života v Dennom centre. Dobrá nálada, kamarátstvo a vzájomná  súdržnosť sú neodmysliteľnou súčasťou týchto milých stretnutí. Aj my sa pripájame ku gratulantom a oslávencom prajeme šťastie, zdravie, lásku, pohodu a úsmev na tvári.