Jubilanti na stretnutí so starostom

V stredu 21. marca 2018 o 11.00 hod. sa v priestoroch kultúrno-spoločenského centra MČ Košice-Západ Átrium klub zišla takmer stovka seniorov - jubilujúcich občanov MČ Košice-Západ, ktorí si v mesiacoch január – február pripomenuli okrúhle výročie svojho narodenia. Mestská časť Košice-Západ pre nich pripravila kultúrny program, v ktorom účinkovali: spevokol seniorov Ozvena, žiaci ZŠ Považská 12, detský folklórny súbor Jahôdka a hudobník a spevák František Jóska. Hlavným gratulantom bol starosta MČ Košice-Západ Ing. Ján Jakubov, s ktorým sa  v neformálnej časti podujatia pri občerstvení mohli seniori osobne porozprávať, podeliť sa s ním o svoje radosti i starosti. Najbližšie stretnutie jubilantov je naplánované koncom apríla 2018.