Jesenná potulka po Terase

Po úspechu podujatia, ktoré už pravidelne organizuje Rada seniorov mesta Košice pod názvom „Spoznávame  mestské časti mesta Košice“, kedy našu mestskú časť navštívilo viac ako sto seniorov z celých Košíc, sa pán starosta Ján Jakubov na žiadosť našich seniorov rozhodol toto podujatie zopakovať. Tento krát však bola potulka po Terase určená pre členov domácich klubov seniorov, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa pôvodného podujatia. To, že o svoju mestskú časť majú naši seniori záujem, potvrdila aj vysoká účasť. Viac ako sto seniorov z Klubu seniorov, Klubu kresťanských seniorov, Klubu maďarských seniorov a občianskeho združenia Jeseň života vo štvrtok 20. septembra prijalo pozvanie pána starostu na potulku po Terase. Pán starosta svojich hostí privítal v Pyramíde, kde si pri pozeraní dokumentu Milana Kolcuna o Terase spoločne zaspomínali na nedávnu minulosť, spolu so svojim zástupcom pánom Andrejom Sitkárom odpovedal na otázky seniorov, informoval ich o dianí na Terase, ale aj o aktivitách mestskej časti, ktoré sú súčasťou každodenného života jej obyvateľov. Seniori mali možnosť pozrieť si tiež priestory obradnej siene, kde sa okrem sobášnych obradov organizujú aj pravidelné uvítania novorodencov do života a nahliadnuť do matričnej knihy.
Po návšteve Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ sa seniori v doprovode pána starostu a príslušníkov mestskej polície presunuli na Magistrát mesta Košice, kde ich už očakával pán námestník primátora Martin Petruško. Aj napriek tomu, že seniori bývajú a žijú na Terase už niekoľko desiatok rokov, mnohí z nich priestory Veľkej zasadačky „bieleho domu“, kde prebiehajú rokovania mestské zastupiteľstva navštívili po prvý krát. Pán námestník porozprával zaujímavosti o budove magistrátu, ale aj o fungovaní mesta, a zodpovedal niekoľko otázok návštevníkom potulky.
Ďalšími zastávkami na potulke po Terase boli rímskokatolícky Kostol sv. Gorazda a spoločníkov, kde nás privítal pán farár Juraj Kamas, pán farár Jozef Miňo návštevníkom pútavo porozprával o histórii a výstavbe Gréckokatolíckej cirkvi na Terase, a ako prví sme v doprovode zborového farára Ondreja Kolárovského mali možnosť navštíviť aj nový Evanjelický kostol, ktorý je v súčasnosti ešte vo výstavbe, ale jeho oficiálna posviacka bude už 30. septembra. Sakrálne centrum Terasy si môže pozrieť každý, ale takýmto spôsobom iba výnimočne.
Našu potulku sme zavŕšili v Átrium klube v Zuzkinom parku, kde sa seniori pri kávičke a malom občerstvení mali možnosť zoznámiť, porozprávať, ale aj zaspievať si spoločne so seniorským spevokolom Ruža, ktorý pôsobí v mestskej časti Košice-Juh, detskou folklórnou skupinou Stuštička zo ZŠ Kežmarská 28, či započúvať sa do poézie v podaní žiakov zo ZŠ Považská.
Dôkazom toho, že sa potulka vydarila, boli aj otázky našich seniorov, či sa ešte podobné podujatie zopakuje.
Touto cestou chceme poďakovať našim kňazom, príslušníkom policajného zboru SR, ktorí nám zabezpečili bezpečný prechod cez vysoko frekventovanú cestu na Triede SNP a v neposlednom rade pánovi veliteľovi Mestskej polície Košice-stanica Západ, Vladimírovi Šolcovi a všetkým zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí nám pri organizácii tohto podujatia pomáhali.