Informácie pre voličov - Námietková kancelária

Mestská časť Košice - Západ zriaďuje dňom 6.2.2012 námietkovú kanceláriu. Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Námietková kancelária je zriadená na Miestnom  úrade  Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39,  prízemie, pracovisko prvého kontaktu č.5