Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Do okrskovej volebnej komisie, pre voľby do Európskeho parlamentu, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)] doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti do 1. apríla 2019:

  • osobne alebo poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice alebo
  • e-mailom na adresu miestnyurad@kosicezapad.sk


Počet okrskov utvorených v MČ Košice - Západ je 31.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.