Informácia pre obyvateľov

Z dôvodu čerpania dovolenky na Oddelení matriky a evidencie obyvateľov, fungujú pracoviská prvého kontaktu v obmedzenom režime.

Za prípadné zdržanie pri vybavení sa vám ospravedlňujeme.