II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ

Poslanci Terasy na svojom II.tohtoročnom rokovaní schválili programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na roky 2019-2021.

Nový rozpočet počíta s výdavkami vo výške 2 499 722€, kapitálové výdavky sú plánované vo výške 497 802€.

Najväčšími výdavkami v kapitálovom rozpočte sú:

  • 106 423€ sú výdavky na revitalizáciu parku Gudernova ul.,
  • 60 000€ výdavky na spolufinancovanie ukončenia výstavby pozemných komunikácií v OS GROT IV Košice,
  • 40 000€ sú výdavky na výstavbu nových parkovísk,
  • 70 000€ výdavky na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerovísk,
  • 57 200€ výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ihrísk.

 

Rozpočet je vyrovnaný, aj keď starosta a poslanci konštatovali, že by uvítali viac finančných prostriedkov od mesta na rozvoj.

Bežné výdavky na opravu chodníkov sa zýšili o takmer 70% z 30 000 € na 50 000 €

Poslanci boli starostom Marcelom Vrchotom informovaní o činnosti starostu a o úspešnom predļžení úradných hodín na Miestnom úrade MČ Košice - Západ.

Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2019