Hodnotili sme stav trestnej činnosti na Terase

V pondelok 5. marca 2018 sme na pôde Miestneho úradu MČ Košice-Západ privítali významných zástupcov policajného zboru (PZ) v Košiciach (riaditeľ okresného riaditeľstva PZ v Košiciach, jeho zástupca, ako aj riaditeľ obvodného oddelenia PZ Košice-Západ), ktorí prezentovali ich pohľad na stav trestnej činnosti v našej mestskej časti v roku 2017.
Na naše veľké potešenie išlo o priaznivé konštatovania a sme veľmi radi, že vo všetkých relevantných ukazovateľoch polícia v roku 2017 zaznamenala lepšie výsledky, ako tomu bolo v roku 2016. Terasa je tak opäť o čosi bezpečnejšia, čomu výrazne napomáha stále sa rozširujúci systém bezpečnostných kamier, ktorý v spolupráci s mestskou políciou na našom sídlisku úspešne implementujeme do praxe. Zástupcovia PZ tiež ocenili výsledok minuloročného hliadkovania obyvateľov na Luníku VIII, ktoré zásadným spôsobom znížilo výskyt drobných krádeží v tejto časti Terasy. 
Problémom naďalej ostáva boj s drobnou kriminalitou reprezentovanou najmä malými krádežami, žobraním, či obťažovaním obyvateľov mestskej časti. V spolupráci s mestskou a štátnou políciou sme však pripravení využívať všetky dostupné zákonné prostriedky na to, aby bola Terasa v roku 2018 pre Vás – Terasanov ešte lepším a bezpečnejším miestom pre život.