Na Terase odmenili výnimočných jednotlivcov i kolektív

Už tradične v rámci Dní Terasy, počas ktorých sa koná slávnostné zastupiteľstvo mestskej časti Západ, bolo na najväčšom košickom sídlisku ocenených 6 výnimočných osobností a 1 kolektív. Ceremoniál sa konal v utorok 21. mája a medzi ocenenými tento rok boli výnimočne len muži, ktorí sa významným spôsobom pričinili o zviditeľnenie mestskej časti i celých Košíc či Slovenska za svoje vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, ekonomický a kultúrny rozvoj mestskej časti Košice-Západ, alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov.

Toto je šestica ocenených jednotlivcov:

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH
za významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej a medicínskej oblasti a pri príležitosti významného životného jubilea

Od roku 2004 je prednostom na Neurochirurgickej klinike Lekárskej fakulty v Košiciach, má 31-ročnú prax v odbore. Je  autorom a spoluautorom 81 vedeckých publikácií, 14 odborných prác, 102 prednášok, 2 vysokoškolských učebníc, 4 učebných textov. Je vedúcim riešiteľského kolektívu inštitucionálnej výskumnej úlohy – operácie a reoperácie driekových  medzistavcových platničiek, mozgových metastáz, zaoberá sa tvorbou a vývojom  diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy.

Mgr. art. Róbert Šudík
za celoživotný prínos v oblasti divadelného umenia

Od roku 1985 učí na košickom konzervatóriu a odovzdáva svoje „ remeslo“ mladým budúcim hercom a muzikálovým spevákom. Vo svojej bohatej hereckej kariére stvárnil množstvo komediálnych, dramatických i operetných postáv a za tie najvýnimočnejšie získal aj niekoľko  celoslovenských ocenení či prémií Literárneho fondu.

JUDr. Dušan Ujhely
za vynikajúce výsledky v športovej činnosti

V minulosti vynikajúci hráč, dnes nemenej kvalitný tréner. V Československej lige hral za Lokomotívu Košice, nastúpil v 181 ligových dueloch a dal 30 gólov. Za tri desiatky rokov prešli jeho rukami talenty, z ktorých sa neskôr stali uznávaní reprezentanti Slovenska. V neposlednom rade k tomu pomohla aj najvyššia trénerská kvalifikácia, akou sa okrem neho môžu pochváliť iba dvaja Slováci.

Ing. Michal Čverčko
za významné zásluhy vo verejnoprospešnej činnosti

Michal Čverčko sa aktívne zúčastňuje na živote farského spoločenstva nepretržite od roku 1989. Ako člen farskej rady a člen investičnej komisie sa významnou mierou podieľal na zabezpečení projektovej a realizačnej dokumentácie kostola sv. Gorazda a spol. na Terase. Počas výstavby kostola bol koordinátorom brigád a aj sám odpracoval ako dobrovoľník stovky hodín. Ocenenie sa Michalovi Čverčkovi udeľuje práve v roku,  kedy oslávi významné životné jubileum.

Ing. Oto Göbl
za významné zásluhy vo verejnoprospešnej činnosti

Svoje úsilie sústreďuje nielen na profesionálne činnosti, ale je aktívny aj v oblasti podpory a pomoci ľuďom v núdzi. Venuje sa hlavne praktickej pomoci mužom so závislosťami, ako sú drogy, alkohol, gamblerstvo. Oto Göbl pomáhal aj pri realizovaní potravinového projektu pre obyvateľov Terasy, ktorý umožnil ľuďom v krízových situáciách nielen pokrytie ich základných potrieb.

PhDr. Ján TEJ

za celoživotný prínos vo vedeckej a pedagogickej oblasti a pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

Ján Tej je dlhoročný Terasan a jeho vedecká, výskumná i pedagogická činnosť prinášala svoje výsledky nielen pre Slovensko, ale i Českú republiku či Poľsko. Jeho bohatá publikačná činnosť priniesla desiatky výstupov z oblasti pedagogiky a psychológie. K jeho posledným odborným komunitným projektom patrí aj založenie Kardio klubu v Košiciach v roku 2007, kde bol jeho predsedom do roku 2017.

Súčasne s jednotlivcami bol na slávnostnom akte zastupiteľstva košického Západu ocenený i jeden kolektív.

Základná umelecká škola na  Bernolákovej 26 v Košiciach
za vynikajúce výsledky v pedagogickej a výchovnej činnosti a pri príležitosti 40. výročia založenia školy

Základná umelecká škola na Bernolákovej ulici je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania  na Terase a priestorom pre umelecké vzdelávanie v tejto mestskej časti. Za štyridsať rokov svojej existencie dala škola základ mnohým vynikajúcim umelcom, ktorí naďalej šíria jej dobré meno, pôsobia v profesionálnych umeleckých telesách, divadlách, orchestroch či filharmóniách a sú súčasťou kultúrneho diania na Slovensku i vo svete. Pedagógovia základnej umeleckej školy odkrývajú žiakom tajomstvá krásna, tanca, výtvarného umenia či divadla.