Harmonogram pozberu posypového materiálu

Vážení obyvatelia,

zverejňujeme harmonogram pozberu posypového materiálu z bočných komunikácii v Mestskej časti Košice-Západ.
Harmonogram je rozdelený do piatich pracovných dní od 18.05.2020 do 22.05.2020. Strojné zametanie sa bude realizovať od 08:00 hod. do 12:00 hod. Harmonogram je spracovaný tak, že v jeden deň sa budú robiť ulice v rôznych lokalitách mestskej časti. Jednotlivé dni sú v harmonograme označené farebne.
Na pozber sú vyčlenené 4 malé mechanizmy a 1 veľký mechanizmus na širšie ulice v rámci mestskej časti. Následné nedostatky budú dočisťovať pracovníci ručne.

BPMK rozmiestnil prenosné dopravné značenie na jednotlivé ulice tak, aby obyvatelia boli informovaní o čase a dátume čistenia 7 dní vopred. Preto Vás prosíme o súčinnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Mapový podklad

Dokumenty