Fašiangy v dennom centre

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou stredou. Odjakživa boli symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Spájajú sa s prelomom zimy a jari a vyznačujú sa najveselšími a najzábavnejšími zvykmi. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú sýte jedlá vrátane smažených šišiek. V kluboch dôchodcov, ktoré sú súčasťou denného centra na Laboreckej 2 v týchto dňoch vládne tiež pravá fašiangová nálada. V pondelok 17.02. a vo štvrtok 20.02.2020 sa seniori stretli, aby si pochutnali na sladkých šiškách, zaspievali si a posedeli s priateľmi. Spevom, tancom, vinšami a prekáračkami prišli seniorov pozdraviť a potešiť deti zo ZŠ Kežmarská 28 z folklórnej skupiny Stužtička, pod vedením pani učiteľky Terézie Zagorovej. O zábavu a veselú náladu sa postarali speváci zo spevokolu Rozmarín spolu so Zuzkou, Marekom a jeho gitarou. Seniorov prišiel pozdraviť aj pán starosta Marcel Vrchota, pani prednostka Jana Furmanová a vedúca sociálneho oddelenia pani Monika Karafová. Bola to tiež príležitosť rozlúčiť sa a poďakovať za spoluprácu pani Márii Küchelovej, vedúcej klubu dôchodcov, ktorá sa rozhodla ukončiť svoju činnosť v klube.