Fašiangový karneval v Terasáčikovi

Starosta Marcel Vrchota spolu so zástupcom Petrom Berinšterom ocenili šikovné deti z Terasy a ich vlastnoručne vyrobené fašiangové masky.
„V Terasáčiku sa deťom kreatívne venujú o čom svedčia ozaj krásne masky,“ povedal pri oceňovaní všetkých snaživých detí starosta MČ - Terasa.
Najbližšie tvorivé dielne v Terasáčiku budú na Valentína 14.02.2019, na ktoré pozývame všetky deti.