Ešte stále je čas nechať sa sčítať

Druhá fáza veľkého sčítania obyvateľov na Slovensku, teda takzvané asistované sčítanie s pomocou asistentov, sa začala 3. mája tohto roku. Dovtedy v mestskej časti Košice-Západ zaslalo svoje údaje 84,4 % obyvateľov, čo z celkového počtu cca 40 200 predstavuje zhruba 33 900 ľudí. Úspešnosť bola vyššia ako v meste Košice (82,13 %) i v Košickom samosprávnom kraji (78,96 %).

Asistované sčítanie v našej mestskej časti prebieha buď na dvoch kontaktných miestach (v budove miestneho úradu na Triede SNP 39, alebo v budove Átrium klubu v Zuzkinom parku), alebo s pomocou mobilných asistentov, ktorí prídu s potrebnou technikou k ľuďom domov. Stačí sa len nahlásiť na telefonické čísla +421557883200, alebo +421908799307 a dohodnúť sa na termíne a mieste. Do pondelka sa celkové číslo sčítaných obyvateľov mestskej časti vyšplhalo na takmer 34 700 ľudí, teda 86,38 %.

Ešte stále sú dva týždne času, kedy môžete odovzdať štatistikom potrebné údaje. Nezabúdajme, že práve tieto údaje ovplyvnia ďalší život v mestskej časti, napríklad financie z podielových daní, či plánovanie dopravy, škôl, či bytovej výstavby.