Elektronický vyvolávací systém pre pracoviská prvého kontaktu

Mestská časť Košice-Západ sa neustále snaží byť moderným úradom 21. storočia, ktorý zlepšuje poskytovanie svojich služieb.

S radosťou vám oznamujeme, že od 01.07.2019 začíname prevádzkovať elektronický vyvolávací systém pre pracoviská prvého kontaktu.
Občania už nebudú musieť čakať v rade, ale budú postupne vyvolávaní. Každý čakajúci si na samoobslužnom boxe vyberie pracovisko a následne mu bude vytlačený lístok s číslom. Potom už len bude sledovať na obrazovke aktuálne poradie a čakať pokiaľ nepríde na rad. Na zmenu aktuálneho poradia systém upozorňuje aj zvukovým znamením.

Veríme, že zavedením systému spríjemníme prostredie našim obyvateľom, ktorí budú presne vedieť, ktorí sú v poradí a ktoré pracovisko prvého kontaktu ich obslúži. Zamestnancom nášho úradu systém pomôže zefektívniť ich prácu.

Vzhľadom k tomu, že je to nová služba, prosíme vážených obyvateľov o zhovievavosť v prvých týždňoch prevádzky.