Elektromobil na Terase

Mestská časť Košice - Západ bola úspešná pri realizácií projektu Elektromobil na Terase,  ktorým sa uchádzala o spolufinancovanie z dotácie  v oblasti J1 Elektomobilita a následne získala dotáciu na nákup elektromobilu vo výške 30 000,- €. V elektronickej aukcii sa úspešným uchádzačom stala firma Auto Gábriel, s.r.o. s elektromobilom VW E - Golf . Dňa 4. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie a prevzatie tohto elektromobilu za účasti námestníka primátora mesta Košice pána Petruška a starostu Mestskej časti Košice - Západ pána Jakubova. Elektromobil bude slúžiť pre potreby pracovníkov Mestskej časti Košice - Západ  a jeho využívaním prispejeme k zlepšeniu životného prostredia, k zvýšeniu popularizácie elektromobility a k zníženiu prevádzkových nákladov.