Električka na Triede SNP

Postup prác na stavbe MET na úseku Triedy SNP pokročil do štádia, kedy sa mohli začať technicko-bezpečnostné skúšky, ktoré sú jednou z podmienok na začatie kolaudačného konania. Po necelých siedmych mesiacoch mohli obyvatelia a návštevníci našej mestskej časti opäť vidieť električku, ktorá sa niekoľkokrát skúšobne prešla po zmodernizovanej trati. Investor stavby denne kontroluje postup prác, ktorý je zatiaľ v súlade s platným harmonogramom. Pokračuje sa v asfaltovaní spevnených plôch tak, aby sa v 9. týždni mohli postupne uvoľňovať ľavé jazdné pruhy na Triede SNP pre motoristov.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.
Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.