Električka na „kruháči“ už budúci týždeň

Na dnešnom kontrolnom dni (2.8.2018) stavby MET (Modernizácia električkových tratí) Košice zhotoviteľ informoval investora o postupe prác na poslednej časti tejto stavby v úseku od ul. Žižkovej po kruhovú križovatku Moldavská, ktoré pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. V stredu 8.8.2018 sa začnú funkčné skúšky na zmodernizovanej trati, ktorých súčasťou budú aj skúšobné jazdy električiek. V tejto súvislosti prosíme verejnosť o zvýšenú opatrnosť, keďže v tomto úseku nejazdili električky už štyri mesiace. Zároveň zhotoviteľ upozorňuje verejnosť, že od spomínaného termínu bude trakčné vedenie natrvalo pod napätím.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.
Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.