Druhý ročník participatívneho rozpočtu

Hľadáme najlepčí nápad pre Západ

Štartujeme už druhý ročník participatívneho rozpočtu. Znovu máte možnosť rozhodnúť o tom, kam pôjde časť rozpočtu mestskej časti. Tentokrát podávate projekty v kategóriách malý projekt (do 1699,99 EUR) a veľký projekt (do 12.000 EUR). Úspešných bude 5 malých a 5 veľkých projektov!

Všetko podstatné nájdete na www.napadprezapad.hlasobcanov.sk