Dotazník k materskému centru na Terase

Navštevovali ste materské centrum Delfínik na Laboreckej ulici? Mali by ste záujem o moderné materské centrum na Terase, prípadne sa chcete k tejto problematike vyjadriť? Ak áno, môžete tak učiniť prostredníctvom stručného anonymného dotazníka.

Všetky Vaše odpovede budú podkladom pre obnovenie materského centra na Laboreckej ulici.