Dobrovoľne pre Terasu

Rovnako ako minulý rok, aj tentokrát sa naša mestská časť zapojila do medzinárodnej kampane "Týždeň dobrovoľníctva", v rámci ktorej sme mohli svojimi možnosťami a schopnosťami skrášliť svoje okolie a prispieť tak ku krajšiemu prostrediu, v ktorom denne žijeme, pracujeme.
Vo štvrtok 21. septembra boli počas celého dňa naplánované mnohé aktivity, ktoré mali prispieť k rozvoju a skrášleniu našej Terasy. Žiaľ, počasie nám neprialo, a preto sme museli pristúpiť k tzv. „interiérovej“ alternatíve. Napriek tomu sa vďaka aktívnej účasti a práci zamestnancov úradu podarilo urobiť kus dobrej práce.
Naši zamestnanci pomáhali v CVČ Domino, kde maľovali dvere, zárubne a kvetináče. Maľovaním tiež prispeli v budovách v správe mestskej časti Košice-Západ, a to v Átrium klube v Zuzkinom parku, ako aj v budove na Triede SNP 24. Okrem toho zamestnanci pomohli s úpravou interiéru detského centra Delfínik, v priestoroch ktorého sme tiež organizovali zbierku zimného šatstva pre Arcidiecéznu charitu.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že sa takto stretneme aj o rok.