Deratizácia - jar 2020

Verejný obstarávateľ realizoval zákazku tzv. malého rozsahu, ktorej predmetom je celoplošná jarná deratizácia budov a pozemkov vo vlastníctve a správe verejného obstarávateľa v roku 2020.

Dokumenty