Decembrové rokovanie zastupiteľstva MČ Košice - Západ


Poslanci Terasy na svojom VII. tohtoročnom rokovaní jednohlasne (23-0-0) schválili programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na roky 2012-2014.

Nový rozpočet počíta s výdavkami vo výške cca 2,2 mil. €, pričom na investície by mali byť použité kapitálové výdavky vo výške až 520 tisíc €. Samospráva ich chce použiť najmä na rekonštrukciu trhoviska na Luníku II, na výstavbu viac ako 100 verejných parkovacích plôch, na vybudovanie 3 nových detských ihrísk a vyznačenie ďalších cyklotrás. Financie sa ujdú aj na drobné opravy chodníkov, ale aj na ďalšie rekonštrukcie kontajnerovísk.

Poslanci tiež schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje trhový poriadok na Luníku II a nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá predaja v obchode a časy prevádzky služieb na Terase. Tomuto rozhodnutiu predchádzala verejná diskusia s občanmi na portáli mestskej časti. Poslanci diskutovali aj o pripravovaných podujatiach v rámci osláv „Polstoročie Terasy 2012".

 

 


 

Program VII. rokovania MZ

Hlasovanie poslancov na VII. rokovaní MZ  

Videozáznam zo VII. rokovania MZ