December 2019

Átrium klub MČ Košice - Západ, Zuzkin park 4, 040 11 Košice

Harmonogram voľnočasových aktivít
december 2019 

 

 

Deň Názov aktivity Čas Miestnosť
Pondelok DFS Jahôdka - 1. sk. ľudové tance a spevy detí od 5 do 8 r. - K. Makšiová 16.00 - 17.00 VS
DFS Jahôdka - 2. sk. ľudové tance a spevy detí od 8 do 14 r. - K. Makšiová 17.00 - 18.45 VS
JOGA Iyengar - moderné telové cvičenie - inštr. J. Pačayová  16.30 - 17.30 MS II
JOGA Iyengar - moderné telové cvičenie - inštr. J. Pačayová  17.30 - 19.30 MS II
Kalanetika - pomalšie cviky, ľahké kardio - inštr. M. Škrivánková 18.00 - 19.00 MS I
Aerobic - dynamické cviky, vyššie kardio - inštr. K. Nemčíková 19.10 - 20.10 MS I
Utorok Angel Dance School - moderné tance a balet detí od 3 do 15 r.  17.00  - 18.00 MS II
JOGA Iyengar - moderné telové cvičenie - inštr. J. Pačayová  17.00 - 19.00 MS I
Cvičenia proti reume - skupinové cvičenie inštr. - E. Škvareková  17.00 - 18.00 MS III
Country tance - Smoky Mountains Dancers - inštr. M. Molčan 18.00 - 20.00 VS
Streda DFS Jahôdka - 1. sk. ľudové tance a spevy detí od 5 do 14 r. - K. Makšiová 16.00 - 17.00 VS
DFS Jahôdka - 2. sk. ľudové tance a spevy detí od 5 do 14 r. - K. Makšiová 17.00 - 18.45 VS
Orientálne tance - exotické pohyby, brušné tance - inštr. J. Hovancová 16.30 - 17.30 MS I
JOGA Iyengar - moderné telové cvičenie - inštr. J. Pačayová  17.00 - 19.00 MS II
Aerobic - dynamické cviky, vyššie kardio - inštr. K. Nemčíková 19.10 - 20.10 MS I
Štvrtok Spevokol seniorov Ozvena (párny týždeň) 10.00 - 12.00 VS
Angel Dance School - moderné tance a balet detí od 3 do 15 r.  17.00  - 18.00 MS II
Cvičenia proti reume - skupinové cvičenie - inštr. E. Škvareková  16.30 - 17.30 VS
Kalanetika - pomalšie cviky, ľahké kardio - inštr. M. Škrivánková 18.00 - 19.00 MS I
Country tance - Smoky Mountains Dancers - inštr. M. Molčan 18.00 - 20.00 VS
Cvičenie pilates  - inštr. V Gibová 19.00 - 20.00 MS II
Aerobic - dynamické cviky, vyššie kardio - inštr. K. Nemčíková 19.10 - 20.10 MS I

vysvetlivky:

VS - veľká sála - prízemie
MS I - 1. malá sála - 1. posch.
MS II - 2. malá sála - 1. posch.
MS III - 3. malá sála - 1. posch.
Učebňa - prízemie
Klubovňa- 1.poschodie