Deň Otcov

Utorkové popoludnie 11. júna bolo v klube seniorov venované všetkým otcom.  Vedúca klubu pani Mária Kuchelová privítala členov klubu, ako i oslávencov, na ktorých čakal slávnostne prestretý stôl a zaujímavý program. Oslava sviatku všetkých otcov sa niesla v príjemnej a veselej atmosfére, o čo sa postarali i účinkujúci tancom, pesničkami i vtipnými scénkami. Folklórny súbor Stuštička pod vedením p. Zagorovej zo Základnej školy Kežmarská 28, odmenili členovia klubu veľkým potleskom. O ďalšiu výbornú zábavu sa postaral seniorský spevokol Rozmarín i pani Helenka Petríková.