Deň matiek v Terasáčiku

 Deň matiek je výnimočný čas, kedy môžeme vyjadriť svoju vďačnosť mamám za ich lásku a obetavosť.  Vo  štvrtok 9. mája sme i my  v Terasáčiku oslávili tento špeciálny deň. Pre mamičky i deti bolo pripravené chutné občerstvenie, mamičkám zatancovali detičky zo Základnej školy Kežmarská 28 z tanečného krúžku Hudita a darček vyrobený  v dielničkách vyčaril úsmev na tvári každej mamičke. Starosta Mestkej časti Košice-Západ pán Marcel Vrchota sa mamičkám prihovoril a spolu so svojim zástupcom pánom Petrom Berinštérom rozdali mamičkám k ich sviatku krásne ruže. Všetkým mamičkám želáme z Terasáčika hlavne veľa zdravia, lásky a šťastné, spokojné detičky.