Deň matiek v kluboch seniorov

Za všetku tú lásku, starostlivosť a obetavosť si istotne všetky matky zaslúžia sviatok, ktorý by pripomenul ich dôležitosť. V tomto roku sme si deň matiek pripomenuli 13. mája.
Mamy a babky z Terasy sa pri tejto príležitosti stretli v pondelok 14. mája v Klube seniorov v dennom centre mestskej časti Košice-Západ. Deň matiek im tematickými básničkami a pesničkami spríjemnili deti zo ZŠ Slobody. S milou básničkou tiež vystúpila jedna z členiek klubu. K sviatku im tiež prišiel zaželať všetko dobré pán zástupca starostu Andrej Sitkár, poslanci zastupiteľstva Terasy Beáta Zemková, Emil Veles a Stanislav Kočiš a tiež poslanec mestského zastupiteľstva, pán Miloš Ihnát. Pripojil sa aj starosta mestskej časti Košice-Západ Ján Jakubov.

O týždeň na to, 21. mája si deň matiek pripomenuli aj v Kresťanskom klube seniorov v dennom centre mestskej časti Košice-Západ. Uctiť si ich prišiel pán starosta Ján Jakubov spolu so svojim zástupcom pánom Sitkárom a vedúcou sociálneho oddelenia miestneho úradu pani Karafovou.  O zábavu sa postarali deti zo ZŠ Bernolákova 18, ktoré spevom, tancom a krásnymi básničkami potešili prítomných.  Aj my vám, milé mamy, prajeme k vášmu sviatku veľa úcty, lásky preveľa šťastia, zdravia a detičkám zo ZŠ Bernoláková 18 a ZŠ Slobody za ich krásne vystúpenia ďakujeme.