Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky

Pri príležitosti Dňa matiek pán starosta Marcel Vrchota a jeho zástupca pán Peter Berinšter navštívili klientov v Zariadení opatrovateľskej služby a klub dôchodcov. Všetkým mamám zapriali k ich sviatku zdravie, šťastie, lásku blízkych a obdarili ich kvietkom. Srdečné priania vyčarili na nejednej tvári úsmev. V zariadení príjemnú atmosféru vytvorili  členovia speváckej folklórnej skupiny Lingov a sólistka speváckej skupiny Nachtigall, ktorí svojimi pesničkami potešili a rozveselili. V klube dôchodcov mamy a staré mamy potešili spevom a tancom deti zo ZŠ Kežmarská 28 z folklórnej skupiny Stuštička a o zábavu a príjemnú atmosféru sa postarala aj pani Helenka Petríková.

Milé mamy, prajeme vám toľko šťastia a radosti, koľko lásky vy samé rozdávate svojím najbližším po celý čas.