Dámy a páni z Kresťanského klubu seniorov oslávili svoje životné jubileá

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sme si v Kresťanskom klube seniorov už tradične uctili okrúhle životné jubileá našich spoluobčanov pri slávnostnom posedení v dennom centre na Laboreckej 2 v Košiciach. Príjemnú atmosféru podporilo aj vystúpenie študentiek súkromnej strednej odbornej školy Bukovecká 17 v Košiciach. Jubilantom prišiel k životnému jubileu zablahoželať pán starosta Ján Jakubov spolu s pani poslankyňou Máriou Badlikovou a vedúcou sociálneho oddelenia pani Monikou Karafovou. Aj my sa pripájame ku gratulantom a oslávencom do ďalších rokov života prajeme veľa šťastia, zdravia a lásku najbližších.